Kwaliteit

De titel Diëtist is wettelijk beschermd en valt onder de wet BIG (de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De titel Diëtist is voorbehouden aan degene die met goed gevolg de 4-jarige Hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek heeft afgerond. DVA Drechtsteden werkt volgens de beroepscode en gedragsregels van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Alle cliëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld en beschermd volgens de richtlijnen Wet bescherming persoonsgegevens.

DVA Drechtsteden is: